اصول کاربرد لیزر و نور درمانی در طب فیزیکی

اصول کاربرد لیزر و نور درمانی در طب فیزیکی
اصول کاربرد لیزر و نور درمانی در طب فیزیکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: سید منصور رایگانی، امیرحسین افشانی، رزا رحیمی (زیر نظر سید منصور رایگانی)
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1391
‌‌ ‌ شابک: 97860053202363
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 124