فمتوسکند لیزر
فمتوسکند لیزر
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: فریده درودگر
‌ ‌ ‌ناشر: طبیب، تیمور زاده
‌‌ ‌ سال نشر: 1391
‌‌ ‌ شابک: 9786002380111
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 130