مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی

مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی
مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: آمنه سازگارنیا، حبیبه وثوقی، عاطفه وجدانی نقره ئیان
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
‌‌ ‌ سال نشر: 1393
‌‌ ‌ شابک: 9789645944412
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 124