کاربرد لیزرهای کم‌ توان در دندانپزشکی

کاربرد لیزرهای کم‌ توان در دندانپزشکی
کاربرد لیزرهای کم‌ توان در دندانپزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: فخریه اقبالی (ویراستار علمی: رضا فکرآزاد)
‌ ‌ ‌ناشر: شایان نمودار
‌‌ ‌ سال نشر: 1388
‌‌ ‌ شابک: 9789642370177
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 184