کاربرد لیزر در پوست: درمان بیماری ‌های پوستی، حذف خال ‌ها، لکه ‌ها و چروک ‌های پوست

کاربرد لیزر در پوست: درمان بیماری ‌های پوستی، حذف خال ‌ها، لکه ‌ها و چروک ‌های پوست
کاربرد لیزر در پوست: درمان بیماری ‌های پوستی، حذف خال ‌ها، لکه ‌ها و چروک ‌های پوست
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مهناز بنی ‌هاشمی
‌ ‌ ویراستار: سرور فامیلی
‌ ‌ ‌ناشر: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
‌‌ ‌ سال نشر: 1393 (چاپ دوم)
‌‌ ‌ شابک: 9789640212936
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 142