برچسب: بافت سخت

کاربردها

دندان پزشکی (Dentistry)

بعد از چشم پزشکی، دندان پزشکی دومین جایگاه را در کاربردهای بالینی لیزر داشته است. در یک نگاه کلی، کاربردهای لیزر در دندان‎پزشکی را می‎توان

ادامه مطلب »