برچسب: علوم

کاربردها

علوم اعصاب (Neurology)

جراحی اعصاب با بیماری های سیستم اعصاب مرکزی (CNS[1]) یعنی مغز و نخاع سر و کار دارد. بخش های اساسی مغز انسان، مخ، دیانسفال (هیپوتالاموس،

ادامه مطلب »