برچسب: پی.آر.کی

چشم پزشکی

جراحی لیزری لازک (LASEK)

لازک چیست؟ لازک، مخفف Laser Assisted Sub-Epithelial Keratectomy، یکی دیگر از جراحی های مرسوم و متداول برای رفع عیوب انکساری چشم مانند آستیگماتیسم، نزدیک بینی

ادامه مطلب »