برچسب: Gynecology

کاربردها

زنان و زایمان (Gynecology)

مانند بسیاری دیگر از شاخه‎ های پزشکی، رشته زنان و زایمان نیز از دامنه وسیع کاربردهای لیزر بی نصیب نبوده است و امروزه لیزر به

ادامه مطلب »