برچسب: Urology

کاربردها

ارولوژی (Urology)

لیزر درمانی در ارولوژی به عنوان یک روش کم تهاجمی نوین نسبت به روش های متداول مانند اولتراسوند برای سنگ شکن های مجاری ادراری، درمان

ادامه مطلب »