از ب‍ی‍ن‌ ب‍ردن‌ م‍وه‍ای‌ ن‍اخ‍واس‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ل‍ی‍زر

از ب‍ی‍ن‌ ب‍ردن‌ م‍وه‍ای‌ ن‍اخ‍واس‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ل‍ی‍زر
از ب‍ی‍ن‌ ب‍ردن‌ م‍وه‍ای‌ ن‍اخ‍واس‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ل‍ی‍زر
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ل‍ف‍روش‌ زاده‌
‌ ‌ ‌ناشر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان
‌‌ ‌ سال نشر: 1386
‌‌ ‌ شابک: 9645240638
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 120