استانداردهای ایمنی لیزر در علوم پزشکی

استانداردهای ایمنی لیزر در علوم پزشکی
استانداردهای ایمنی لیزر در علوم پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: سید محمود رضا آقا میری، محمدرضا رزاقی، سمانه هاشمی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1395
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۱۷۴
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 128