استفاده از لیزر کم توان در درمان زخم

استفاده از لیزر کم توان در درمان زخم
استفاده از لیزر کم توان در درمان زخم
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: نوش آفرین کاظمی خو، محمدرضا رهبر، عباس مجد آبادی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1397
‌‌ ‌ شابک: 9786008493952
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 120