اصول ایمنی و استانداردهای لیزر

اصول ایمنی و استانداردهای لیزر
اصول ایمنی و استانداردهای لیزر
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: سعیده ثقفی، رضا اسلامی‌فارسانی، فرهاد رضوان
‌ ‌ ویراستار: مریم رئیس‌دهکردی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)
‌‌ ‌ سال نشر: 1387
‌‌ ‌ شابک: 9789646441682
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 82