اصول جراحیهای رفرکتیو بوسیله لیزر اکسایمر، لیزیک، کراتکتومی فتورفرکتیو و لازک

اصول جراحیهای رفرکتیو بوسیله لیزر اکسایمر، لیزیک، کراتکتومی فتورفرکتیو و لازک
اصول جراحیهای رفرکتیو بوسیله لیزر اکسایمر، لیزیک، کراتکتومی فتورفرکتیو و لازک
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: فرید کریمیان، نسرین رفعتی، محمد حافظ نوروزی زاده، ماندانا احمدی
‌ ‌ ‌ناشر: طب ‌نوین
‌‌ ‌ سال نشر: 1384
‌‌ ‌ شابک: 9647571372
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 150