اصول لیزر برای داندانپزشکان (فیزیک – بیوفیزیک)

اصول لیزر برای داندانپزشکان (فیزیک – بیوفیزیک)
اصول لیزر برای داندانپزشکان (فیزیک – بیوفیزیک)
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: آرش رحیمی
‌ ‌ ‌ناشر: مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان
‌‌ ‌ سال نشر: 1394
‌‌ ‌ شابک: 9786009530564
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 404