اصول و کاربرد دیود لیزر در دندانپزشکی

اصول و کاربرد دیود لیزر در دندانپزشکی
اصول و کاربرد دیود لیزر در دندانپزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: سید مسعود مجاهدی، مسعود شعبانی
‌ ‌ ‌ناشر: رویان پژوه
‌‌ ‌ سال نشر: 1394
‌‌ ‌ شابک: 9786004080453
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 259