اصول کاربردی لیزر در درمان های پریودنتال و جراحی های دهانی

اصول کاربردی لیزر در درمان های پریودنتال و جراحی های دهانی
اصول کاربردی لیزر در درمان های پریودنتال و جراحی های دهانی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: حمید رضا بوستانی، نسیم چینی فروش، محمد شاپوری
‌ ‌ ‌ناشر: شایان نمودار
‌‌ ‌ سال نشر: 1395
‌‌ ‌ شابک: 9789642372775
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 242