اص‍لاح‌ ن‍زدی‍ک ‌ب‍ی‍ن‍ی، اص‍لاح‌ دورب‍ی‍ن‍ی،‌ اص‍لاح‌ آس‍ت‍ی‍گ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ه‌ طری‍ق‌ ل‍ی‍زری (LASIK-PRK) – ‬آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ار ب‍ای‍د ب‍داند

اص‍لاح‌ ن‍زدی‍ک ‌ب‍ی‍ن‍ی، اص‍لاح‌ دورب‍ی‍ن‍ی،‌ اص‍لاح‌ آس‍ت‍ی‍گ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ه‌ طری‍ق‌ ل‍ی‍زری (LASIK-PRK) – ‬آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ار ب‍ای‍د ب‍داند
اص‍لاح‌ ن‍زدی‍ک ‌ب‍ی‍ن‍ی، اص‍لاح‌ دورب‍ی‍ن‍ی،‌ اص‍لاح‌ آس‍ت‍ی‍گ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ ب‍ه‌ طری‍ق‌ ل‍ی‍زری (LASIK-PRK) - ‬آن‍چ‍ه‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ار ب‍ای‍د ب‍داند
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌ ‌ ‌ مترجم: م‍ح‍م‍ود اس‍لام‍ی
‌ ‌ ‌ناشر: ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
‌‌ ‌ سال نشر: 1379
‌‌ ‌ شابک: 9645602157
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 38