تصویر‌برداری لیزری در پزشکی

تصویر‌برداری لیزری در پزشکی
تصویر‌برداری لیزری در پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: ولی عباسپور، زهرا عباسپور
‌ ‌ ‌ناشر: هزاره ققنوس
‌‌ ‌ سال نشر: 1387
‌‌ ‌ شابک: 9789648792706
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 72