درسنامه کاربرد لیزر در دندان پزشکی

درسنامه کاربرد لیزر در دندان پزشکی
درسنامه کاربرد لیزر در دندان پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: محمد اثنی عشری، سید مسعود مجاهدی نسب، رضا عمید، مسعود سیفی، ساراناز آذری مرحبی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1397
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۴۹۳۱۷۴
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 1397