درمان فوتودینامیکی و کاربردهای آن

درمان فوتودینامیکی و کاربردهای آن
درمان فوتودینامیکی و کاربردهای آن
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مهشید جلال کمالی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه شهید باهنر کرمان
‌‌ ‌ سال نشر: 1395
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 144