راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر: برگرفته از کتاب های الکساندر و ابزارهای جراحی

:

راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر: برگرفته از کتاب های الکساندر و ابزارهای جراحی
راهنمای کاربردی لاپاراسکوپی و لیزر: برگرفته از کتاب های الکساندر و ابزارهای جراحی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: نمیتز رنی
‌ ‌ ‌ مترجم: لیلا صالحی زاهد، مژده ملتی
‌ ‌ ‌ناشر: حیدری
‌‌ ‌ سال نشر: 1394
‌‌ ‌ شابک: 9786007815151
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 215