راهنمای کاربرد لیزرها و منابع نور در درمان بیماری های پوست

راهنمای کاربرد لیزرها و منابع نور در درمان بیماری های پوست
راهنمای کاربرد لیزرها و منابع نور در درمان بیماری های پوست
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌ ‌ ‌ مترجم: پدرام نورمحمدپور، فاطمه غلامعلی
‌ ‌ ویراستار: جورج جی. روزا، الیزابت ال. تنزی
‌ ‌ ‌ناشر: ارجمند
‌‌ ‌ سال نشر: 1396
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۶۸۴۴
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 232