لیزرشناسی و سرطان‌شناسی: به همراه لیزر و انواعش و کاربردش و تاثیرش بر نابودی سرطان، مفهوم اشعه ایکس و کاربردش، انواع سرطان و مدالیته‌های دیگر درمانی

لیزرشناسی و سرطان‌شناسی: به همراه لیزر و انواعش و کاربردش و تاثیرش بر نابودی سرطان، مفهوم اشعه ایکس و کاربردش، انواع سرطان و مدالیته‌های دیگر درمانی
لیزرشناسی و سرطان‌شناسی: به همراه لیزر و انواعش و کاربردش و تاثیرش بر نابودی سرطان، مفهوم اشعه ایکس و کاربردش، انواع سرطان و مدالیته‌های دیگر درمانی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: سعید چولکی، فرشاد احمدی
‌ ‌ ‌ناشر: سبز رایان ‌گستر
‌‌ ‌ سال نشر: 1398
‌‌ ‌ شابک: 9786004165082
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 485