لیزر در درماتولوژی از الف تا ی: رویکردی کاربردی به درمان بیماری‌ های پوست با لیزر

لیزر در درماتولوژی از الف تا ی: رویکردی کاربردی به درمان بیماری‌ های پوست با لیزر
لیزر در درماتولوژی از الف تا ی: رویکردی کاربردی به درمان بیماری‌ های پوست با لیزر
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مهدی ایزدی، احمد غفاری (زير نظر یحیی دولتی)
‌ ‌ ‌ناشر: مؤسسه‌ انتشاراتی‌ پروانه ‌دانش
‌‌ ‌ سال نشر: 1389
‌‌ ‌ شابک: 9786001571237
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 146