مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی

مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی
مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: آمنه سازگارنیا، حبیبه وثوقی، عاطفه وجدانی نقره ئیان، میثم ابراهیمی بردر
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
‌‌ ‌ سال نشر: 1397
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۶۹۱۲۶۱
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 124