مبانی لیزر و کاربردهای کلینیکی آن در دندانپزشکی

مبانی لیزر و کاربردهای کلینیکی آن در دندانپزشکی
مبانی لیزر و کاربردهای کلینیکی آن در دندانپزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: فریناز کوه رنگیها، شریفه شاهی، سیما سواد کوهی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
‌‌ ‌ سال نشر: 1397
‌‌ ‌ شابک: 9789641055044
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 136