مبانی و کاربردهای تأثیرات متقابل لیزر – بافت

مبانی و کاربردهای تأثیرات متقابل لیزر – بافت
مبانی و کاربردهای تأثیرات متقابل لیزر - بافت
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مارکوف نیمز
‌ ‌ ‌ مترجم: مهدی هاشمی‌دیزجی
‌‌ ‌ سال نشر: 1380
‌‌ ‌ شابک: 9789643604516
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 296