مقدمه‌ای بر پرتو لیزر (مفاهیم اولیه، کاربردها، اثرات مواجهه و اصول ایمنی و بهداشت)

مقدمه‌ای بر پرتو لیزر (مفاهیم اولیه، کاربردها، اثرات مواجهه و اصول ایمنی و بهداشت)
مقدمه‌ای بر پرتو لیزر (مفاهیم اولیه، کاربردها، اثرات مواجهه و اصول ایمنی و بهداشت)
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: داوود حسنوند، محمد صادق طایفی ‌نصرآبادی، حسین الهی ‌شیروان
‌ ‌ ‌ناشر: فن‌ آوران
‌‌ ‌ سال نشر: 1398
‌‌ ‌ شابک: 9786003191884
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 145