کاربرد لیزر در اورولوژی

کاربرد لیزر در اورولوژی
کاربرد لیزر در اورولوژی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: محمدرضا رزاقی، محمد محسن مظلوم فرد
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1393
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۹۰۷۳۲۲
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 89