کاربرد لیزر در بیماری‌های دهان، فک و صورت

کاربرد لیزر در بیماری‌های دهان، فک و صورت
کاربرد لیزر در بیماری‌های دهان، فک و صورت
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: فهیمه رضازاده، نجمه شورکی، مصطفی رضایی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
‌‌ ‌ سال نشر: 1396
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۹۱۵۵۷
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 143