کاربرد لیزر در جراحی گوش، گلو، بینی، سر و گردن

کاربرد لیزر در جراحی گوش، گلو، بینی، سر و گردن
کاربرد لیزر در جراحی گوش، گلو، بینی، سر و گردن
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: محمد فرهادی، علی محمد اصغری، ابراهیم امین تهران، فرزاد ایزدی، سید بهزاد پوستی، مریم جالسی، رویا شهریور، محمد رضا شیری، هادی قنبری، سید کامران کامروا، علیرضا محبی، شباهنگ محمدی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1391
‌‌ ‌ شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۹۰۷۱۰۰
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 144