کاربرد لیزر در دندان پزشکی بالینی

کاربرد لیزر در دندان پزشکی بالینی
کاربرد لیزر در دندان پزشکی بالینی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: رضا عمید، سید مسعود مجاهدی، مهدی کدخدازاده
‌ ‌ ‌ناشر: رویان پژوه
‌‌ ‌ سال نشر: 1395
‌‌ ‌ شابک: 9786007562703
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 206