کاربرد لیزر در زنان و زایمان

کاربرد لیزر در زنان و زایمان
کاربرد لیزر در زنان و زایمان
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مریم افراخته، شهرزاد زاده مدرس، فرح فرزانه
‌ ‌ ویراستار: سیده ‌آزاده صدرایی
‌ ‌ ‌ناشر: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
‌‌ ‌ سال نشر: 1391
‌‌ ‌ شابک: 9786005302332
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 67