کاربرد لیزر در سفید کردن دندان

کاربرد لیزر در سفید کردن دندان
کاربرد لیزر در سفید کردن دندان
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: کیوان ساعتی، سعید محمدی اصل، امیر مزیدی شرف آبادی
‌ ‌ ‌ناشر: رویان پژوه
‌‌ ‌ سال نشر: 1396
‌‌ ‌ شابک: 9786004082877
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 60