کاربرد لیزر در مهندسی پزشکی

کاربرد لیزر در مهندسی پزشکی
کاربرد لیزر در مهندسی پزشکی
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: آراد اسکندری، خشایار امیرالسادات
‌ ‌ ویراستار: سمیه مظفری، نادر سلطانی، امیرحسین سلطانی، راضیه جوهریان
‌ ‌ ‌ناشر: امیر فدک
‌‌ ‌ سال نشر: 1398
‌‌ ‌ شابک: 9786226521789
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 61