کاربرد لیزر در پوست

کاربرد لیزر در پوست
کاربرد لیزر در پوست
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: مهناز بنی هاشمی، سرور فامیلی
‌ ‌ ویراستار: تست
‌ ‌ ‌ناشر: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)
‌‌ ‌ سال نشر: 1393
‌‌ ‌ شابک: 9789640212936
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 142