کاربرد لیزر کم توان در درمان زخم

کاربرد لیزر کم توان در درمان زخم
کاربرد لیزر کم توان در درمان زخم
‌ ‌ ‌زبان: فارسی
‌‌ ‌ نویسنده: نوش‌آفرین کاظمی‌خو، هادی کاظمی، مرتضی مهرجو، عباس مجدآبادی
‌ ‌ ‌ناشر: میرماه
‌‌ ‌ سال نشر: 1393
‌‌ ‌ شابک: 9786003331037
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 120