Lasers for Medical Applications

کتاب Lasers for Medical Applications مروری بر لیزرهای پزشکی و سیستم های لیزر و همچنین کاربردهای لیزر در تشخیص پزشکی و درمانی ارائه می دهد.

از آنجایی که توسط فیزیکدانان نوشته شده است، روی فیزیک و مکانیسمهای اساسی تشخیص و لیزر متمرکز شده است.
این کتاب به عنوان کتاب درسی برای سخنرانی ها، دروس تمرین و برای آماده سازی امتحانات مورد استفاده قرار گیرد. و به دانشجویان، اساتید و محققان در زمینه های مهندسی پزشکی و فناوری، فیزیک پزشکی، پزشکی و جراحی، چشم پزشکی، پوست، لیزر و توسعه و همچنین مهندسی نوری کمک خواهد کرد.

Lasers for Medical Applications
Lasers for Medical Applications
‌ ‌ ‌زبان: انگلیسی
‌ ‌ ویراستار: Helena Jelinkova
‌ ‌ ‌ناشر: Elsevier
‌‌ ‌ سال نشر: 2013
‌‌ ‌ شابک: 08577092375
‌‌ ‌ تعداد صفحات: 798