ایمنی لیزر و اصول کاربردی لیزر در پوست و زیبایی


با اعطای گواهی نامه های معتبر از طرف؛
• دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران (در صورت قبولی در آزمون پایان دوره)


* مدرک دوره « ایمنی لیزر » مورد تأیید دفتر امور حفاظت در برابر اشعه تنها پس از قبولی در آزمون پایان دوره قابل دریافت است.

تاریخ برگزاری: 17 و 18 تیر 1400

مکان برگزاری: سمنان

ظرفیت: 30 نفر

مدت کارگاه: 2 روز

آخرین مهلت ثبت نام: 16 تیر