کاربردهای کلینیکال لیزر در دندانپزشکی

متأسفانه مهلت ثبت نام این کارگاه به پایان رسیده است.

شما می توانید از قسمت “دوره ها” کارگاه های جدیدتر را مشاهده کنید یا با “تماس با ما” دوره های بعدی را رزرو نمایید.

با تشکر

تاریخ برگزاری: 18 تا 20 فروردین 1400

مکان برگزاری: تبریز

ظرفیت: 20 نفر

مدت کارگاه: 3 روز

آخرین مهلت ثبت نام: 17 فروردین 1400