دوره‌های لیزر پزشکی

 

نام دوره

تاریخ برگزاری

ظرفیت

کارگاه آموزشی “اپراتوری لیزر موهای زائد و ایمنی لیزر”

تاریخ برگزاری: 14 و 15 مرداد 1400

ظرفیت: 20 نفر

کارگاه آموزشی “اپراتوری لیزر موهای زائد و ایمنی لیزر”

14 و 15 مرداد 1400

20 نفر

کارگاه آموزشی “اپراتوری لیزر موهای زائد و ایمنی لیزر”

تاریخ برگزاری: 24 و 25 تیر 1400

ظرفیت: 20 نفر

کارگاه آموزشی “اپراتوری لیزر موهای زائد و ایمنی لیزر”

24 و 25 تیر 1400

20 نفر

ایمنی لیزر و اصول کاربردی لیزر در پوست و زیبایی

تاریخ برگزاری: 17 و 18 تیر 1400

ظرفیت: 30 نفر

ایمنی لیزر و اصول کاربردی لیزر در پوست و زیبایی

17 و 18 تیر 1400

30 نفر

مبانی فیزیک لیزر و کاربردهای بالینی آن در پوست و زیبایی (ویژه اپراتورها)

تاریخ برگزاری: 10 و 11 تیر 1400

ظرفیت: 40 نفر

مبانی فیزیک لیزر و کاربردهای بالینی آن در پوست و زیبایی (ویژه اپراتورها)

10 و 11 تیر 1400

40 نفر

مبانی فیزیک لیزر و کاربردهای بالینی آن در پوست و زیبایی (ویژه پزشکان)

تاریخ برگزاری: 27 و 28 خرداد 1400

ظرفیت: 30 نفر

مبانی فیزیک لیزر و کاربردهای بالینی آن در پوست و زیبایی (ویژه پزشکان)

27 و 28 خرداد 1400

30 نفر

اصول کاربردی لیزر در پوست و زیبایی

تاریخ برگزاری: 20 و 21 خرداد 1400

ظرفیت: 20 نفر

اصول کاربردی لیزر در پوست و زیبایی

20 و 21 خرداد 1400

20 نفر

کاربرد لیزر کم توان در درمان درد و زخم

تاریخ برگزاری: 6 و 7 خرداد 1400

ظرفیت: 10 نفر

کاربرد لیزر کم توان در درمان درد و زخم

6 و 7 خرداد 1400

10 نفر

کاربردهای کلینیکال لیزر در دندانپزشکی

تاریخ برگزاری: 18 تا 20 فروردین 1400

ظرفیت: 20 نفر

کاربردهای کلینیکال لیزر در دندانپزشکی

18 تا 20 فروردین 1400

20 نفر

ایمنی لیزر و کاربردهای لیزر در پوست و زیبایی

تاریخ برگزاری: 7 و 14 اسفند 1399

ظرفیت: 30 نفر

ایمنی لیزر و کاربردهای لیزر در پوست و زیبایی

7 و 14 اسفند 1399

30 نفر

دوره آموزشی لیزرهای کم توان در دندانپزشکی و ایمنی آن

تاریخ برگزاری: 16 و 17 بهمن 1399

ظرفیت: 15 نفر

دوره آموزشی لیزرهای کم توان در دندانپزشکی و ایمنی آن

16 و 17 بهمن 1399

15 نفر

کارگاه اپراتوری لیزر موهای زائد با منابع ان.دی.یاگ، الکساندرایت و دایود

تاریخ برگزاری: 5 دی ماه 99

ظرفیت: 10 نفر

کارگاه اپراتوری لیزر موهای زائد با منابع ان.دی.یاگ، الکساندرایت و دایود

5 دی ماه 99

10 نفر

کارگاه اپراتوری لیزر موهای زائد با منابع ان.دی.یاگ، الکساندرایت و دایود

تاریخ برگزاری: 21 آذر ماه 99

ظرفیت: 10 نفر

کارگاه اپراتوری لیزر موهای زائد با منابع ان.دی.یاگ، الکساندرایت و دایود

21 آذر ماه 99

10 نفر

کارگاه کاربرد لیزر در پوست و زیبایی

تاریخ برگزاری: 30 , 31 مرداد 99

ظرفیت: محدود

کارگاه کاربرد لیزر در پوست و زیبایی

30 , 31 مرداد 99

محدود

کارگاه آموزشی ” کاربردهای نوین لیزر در پزشکی “

تاریخ برگزاری: یکشنبه 15 دی 98

ظرفیت: 30 نفر

کارگاه آموزشی ” کاربردهای نوین لیزر در پزشکی “

یکشنبه 15 دی 98

30 نفر

کارگاه آموزشی ” کاربردهای نوین لیزر در پزشکی “

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 20 آذر 98

ظرفیت: 30 نفر

کارگاه آموزشی ” کاربردهای نوین لیزر در پزشکی “

چهارشنبه 20 آذر 98

30 نفر

کارگاه کاربرد لیزر در علوم پزشکی (ویژه نمایشگاه)

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲۰ آبان 98

ظرفیت: ۴۰ نفر

کارگاه کاربرد لیزر در علوم پزشکی (ویژه نمایشگاه)

دوشنبه ۲۰ آبان 98

۴۰ نفر

کارگاه کاربرد لیزر در زیبایی (ویژه نمایشگاه)

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲۰ آبان 98

ظرفیت: ۴۰ نفر

کارگاه کاربرد لیزر در زیبایی (ویژه نمایشگاه)

دوشنبه ۲۰ آبان 98

۴۰ نفر

کارگاه کاربرد لیزر در دندانپزشکی (ویژه نمایشگاه)

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲۰ آبان 98

ظرفیت: ۴۰ نفر

کارگاه کاربرد لیزر در دندانپزشکی (ویژه نمایشگاه)

دوشنبه ۲۰ آبان 98

۴۰ نفر

کارگاه فیزیک لیزر و ایمنی (ویژه نمایشگاه)

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۲۰ آبان 98

ظرفیت: ۴۰ نفر

کارگاه فیزیک لیزر و ایمنی (ویژه نمایشگاه)

دوشنبه ۲۰ آبان 98

۴۰ نفر