فیزیک لــیزر

یکی از سئوالاتی که همواره ذهن جامعه پزشکی را درگیر کرده است، اهمیت و ضرورت آشنایی آنها با مبانی پایه فیزیک لیزر میباشد. اعتقاد متخصصانی که در این حوزه فعالیت دارند بر این پایه است که نیمی از یادگیری علم پزشکی لیزری به مباحث فیزیک لیزر و ایمنی آن مربوط است و نیم دیگر آن را بخشهای کلینیکی و بالینی دربر میگیرد.

واقعیت این است که عدم آگاهی از ماهیت واقعی نور لیزر و برهمکنشی که در شرایط مختلف با بافتهای بیولوژیک دارد، پزشک را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. به علاوه، یادگیری واژههای کلیدی فیزیک لیزر به پزشک در خرید یک دستگاه مناسب و اقتصادی، کمک شایانی میکند. از سوی دیگر، پروتکل درمانی در لیزر تراپی و تنظیم پارامترهای دستگاه از یک شخص به شخص دیگر متفاوت است و پزشک باید با توجه به نوع بیماری، مرحله رشد و پیشرفت آن بهترین شرایط درمانی را انتخاب نماید که بدون دانستن فیزیک لیزر امکانپذیر نخواهد بود.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

لیزر (laser) به معنایتقویت نور توسط تابش گسیل القاییاست. هدف اصلی از ساخت لیزر، تولید نور تکفام (تک رنگ) در طول موجهایی است که در طبیعت وجود ندارند و میتوانند مرئی یا نامرئی باشند. تواناییها وکاربردهای خاص لیزرها نیز از همین خاصیت تک طولموج بودن آن سرچشمه میگیرد.

نور لیزر دارای ویژگیهای منحصر به فردی شامل تکفامی، درخشایی، جهتمندی و همدوسی است که آن را از بقیه امواج نورانی مجزا میکند.

این باریکه قدرتمند جزو امواج الکترومغناطیسی است و در نواحی فرابنفش، مرئی و مادون قرمز (فرو سرخ) قرار دارد. علاوه بر خاصیت موجی، به لیزر خاصیت ذرهای نیز نسبت داده میشود که این ذرات با عنوانفوتوننامگذاری میشوند. فوتونها بسته به انرژی و طولموج خود در برهمکنش با بافت هدف، آثار متفاوت حرارتی و یا فوتوشیمیایی بر جای میگذارند.

لیـــزر چیست؟

سومین نمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران

سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک تهران،  با هدف ارائه تمام ظرفیت‌های علمی و فنی دانشگاه‌ها،‌ مراکز تحقیقاتی، صنایع،‌ کلینیک‌های پزشکی،‌ شرکت‌ها و استارتاپ‌های …

ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی لیزر در پزشکی

همزمان با سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران، قطب علمی آموزشی کاربرد لیزر در پزشکی با حضور اساتید برجسته کارگاه های متنوع لیزر …

ادامه مطلب

ضرورت اخذ مجوز هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی

در نامه ای از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر ضرورت اخذ مجوز هرگونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی …

ادامه مطلب

انجام جراحی های زیبایی توسط متخصصین جراحی عمومی

. معاون محترم انتظامی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه ی 18961 / 130 / 100 / 99 درخصوص انجام جراحی های زیبایی توسط متخصصین …

ادامه مطلب